فرم اطلاعات اولیه

فرم اطلاعات اولیه

درخواست:
کشور مورد نظر:
نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
ایمیل:
تاریخ تولد (سن):
 / 
 / 
وضیعیت تاهل:
:سن همسر
:تعداد و سن فرزندان
کشور محل اقامت؟ (آیا اقامت کشور دیگری را دارید)
:آخرین مدرک و رشته تحصیلی
:آخرین مدرک و رشته تحصیلی همسر
:شغل و عنوان کاری شما
:شغل و عنوان کاری همسر
آیا سابقه مدیریت دارید؟ (سمت و تعداد سال)
سابقه مدیریت همسر؟ (سمت و تعداد سال)
آیا شما و یا همسرتان جواز کسب یا شرکت دارید؟
آیا کارمند بیمه دارید؟(تعداد)
میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی :
میزان آشنایی شما با زبان فرانسه :
میزان آشنایی همسر با زبان انگلیسی :
میزان آشنایی همسر با زبان فرانسه :
آیا شما مدرک زبان (انگلیسی / فرانسه) را دارا میباشید؟(نام مدرک و نمره)
آیا همسر شما مدارک زبان (انگلیسی / فرانسه) را دارا میباشد؟(نام مدرک و نمره)
آیا شما ویزای شنگن دارید؟
آیا همسر شما ویزای شنگن داشته اند؟
فهرست کشورهایی که شما به آنها مسافرت کرده اید؟
فهرست کشورهایی که همسرتان به آنها مسافرت کرده اند؟
آیا شما و یا همسرتان پرونده مهاجرتی به کانادا و یا سایر کشورها تا بحال داشته اید؟
آیا شما و یا همسرتان تا بحال برای پذیرش در دانشگاه های کانادا اقدام کرده اید؟
آیا شما و یا همسرتان تا بحال درخواست پناهندگی کرده اید؟
آیا تا بحال درخواست مهاجرت و یا ویزای شما یا همسرتان برای هر کشوری رد شده است؟
آیا از اعضای خانواده شما و یا همسرتان فردی در کانادا زندگی میکند؟
توانایی میزان سرمایه گذاری به دلار کانادا:
 $ 
میزان درامد سالانه شما و همسرتان به دلار کانادا چقدر میباشد:
 $ 
میزان دارایی کل خانواده شما به دلار کانادا چه مبلغی میباشد:
 $ 
سایر توضیحات:
به گروه وکلای بین المللی رایتون خوش آمدید